Правила за безопасно поведение на туристите скиори

Правила за безопасно поведение на туристите скиори

Специфични правила за поведение при ски бягане


1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради.


2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна.

3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.

Правила за поведение на туристите ползващи ски или сноуборд


Правилата се отнасят за всички потребители, ползващи ски или сноуборд. Всеки скиор или сноубордист трябва да е запознат с тях и да ги спазва.


Потребителите, практикуващи ски или сноуборд следва да:

1. Съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението. Да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти. Да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат.

2. Намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи.

3. Бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват. Това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.)

4. Спазват следните правила на движение по пистата:

а) Движещите се отпред лица са с предимство. Движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние.

б) При изпреварване, изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния.Изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания.

Това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти.

в) Спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля.


След спиране, повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване.

г) След падане пистата се освобождава възможно най-бързо.

д) На кръстовищата предимство имат идващите отдясно.

е) Придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата.

5. Се съобразяват с всички знаци и маркировки и ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения.


6. Дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път.


7. При злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.


© 2021 Армейски спортен клуб „Александър Логистикс“. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Webdesign1.net